Veli Bilgilendirme

       Sayın Veli,

       Teknoloji ve Tasarım Dersi, uygulama esasları ve değerlendirme bakımından diğer derslere göre farklılıklar göstermektedir.

      Teknoloji ve Tasarım Dersiyle öğrenciler, “Dersin Amaçları” bölümünde belirtildiği pek çok kazanıma sahip olmanın yanı sıra, hayallerini gerçekleştirme imkânı bulmakta, diğer derslerde öğrendiklerini kullanarak projeler yapıp öğrenmelerini en üst düzeye çıkarabilmektedirler.

      Ancak zaman zaman Seviye Belirleme Sınavları(S.B.S.) vb. bahane edilerek bazı veliler ve öğrenciler tarafından ders ve etkinlikler önemsenmemektedir.

       Ders ve etkinliklere gereken önemi vermeyen öğrencilerin dönem sonunda dersteki performansları değerlendirildiğinde, başarıları düşük olmakta veya başarısız olmaktadırlar. Bunun sorumlusu olarak bazen ders öğretmenini görmektedirler. Ancak derse gereken önemi vermeyen, düzenli çalışmayan öğrencilerin başarısının yüksek olması zaten beklenemez.

      Teknoloji ve Tasarım Dersinde, yazılı sınavlarla değerlendirme yapılmaz. Değerlendirmede birkaç derslik değil, uzun süreçli performans değerlendirme temeline dayanan bir değerlendirme yöntemi uygulanmaktadır.

       Öğrenci başarısı, Gözlem, Sözlü Sunum, Mülakat, Performans Değerlendirme, Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio), Öz Değerlendirme, Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) vb. yöntemlerin hepsinin kullanıldığı özel ölçme yöntemleriyle değerlendirilmektedir.

        Bu süreçte gözlem formlarında olumsuzlukların yüksek olduğu bir öğrencinin değerlendirme gününde başarılı olmak için son günlerde alel acele yaptığı çalışmalarla karşılaşmakta, bazen de velilerden gerekenden fazla yardım alındığını görmekteyiz.

        Etkinliklerde ürünleri velilerin yapması, öğrencilerin edinmesi gereken kazanımları engellemektedir.

         Bu nedenlerle Veliler, etkinlik sürecinde öğrencilere yardımcı olurken bu hususları göz önünde bulundurmalı,  onlara destek olmalı ancak çalışmayı yapıp, öğrencinin gereken kazanımlardan yoksun yetişmelerine sebep olmamaya dikkat edilmelidir.

 


 

VAKİT NAKİTTİR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=