Değerlendirme

Değerlendirme yapılırken;

1.  Dereceli Puanlama Anahtarı kullanılır.

2.  Dereceli Puanlama Anahtarında önceden belirlenmiş her 10 ölçüt, 0-1-2-3-4-5 puan aralığında puanlanır.

3.  Elde edilen sonuçlar 100 lük puana dönüştürülür.

4.  İlgili Formlar doldurulmadan kesinlikle değerlendirme yapılmaz!


Ürün Dosyası Puanı

    Öğrencilerin;

þ Etkinlik sonlarında hazırladığı ürün,

þ Etkinlik sürecinde haftalık yazılan tasarım günlüğü,

þ Araç-gereçlerini düzenli getirmeleri ve derste düzenli çalışmaları,

þ Etkinlik için hazırlanan ürün dosyası değerlendirilir.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği-Madde 38: Ölçme ve Değerlendirmeye Katılmayanlar

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

(Ortalamaya 0 (sıfır) olarak katılır.)

 

VAKİT NAKİTTİR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=